Tag Archives: Đền Trần Nam Định


Ngày 11/2, tại Nam Định, nghi lễ rước nước, tế cá truyền thống đã diễn ra ở Khu di tích đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định Đây là nghi lễ đã bị mai một hơn một thế kỷ qua, lần đầu tiên được khôi phục trở thành một nội dung chính trong công tác tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần Xuân Giáp Ngọ 2014. Ý Read more…


Vào đúng giờ Tý đêm 14 tháng Giêng (tức đêm 13/2 dương lịch), Lễ khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) Xuân Giáp Ngọ 2014 chính thức khai mạc. Sau nghi lễ dâng hương trước ban thờ Trung thiên đền Thiên Trường, đúng 22 giờ 40 phút nghi lễ rước kiệu ấn được cử hành với sự tham gia của hơn 100 người đại diện cho Read more…