Tag Archives: Điện Biên Phủ


Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), ngành du lịch tỉnh Điện Biên đã triển khai chỉnh trang, sửa chữa nhiều điểm di tích, với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ được đầu tư hơn 3 tỷ đồng để tu sửa lại hệ thống lán trại và hệ thống đường mòn trong Read more…