Tag Archives: du lịch Cẩm Thủy


Với điều kiện về tự nhiên rất kỳ thú và độc đáo mà thiên nhiên đã ban tặng, trong đó suối cá được xem như là một “di sản thiên nhiên” độc nhất vô nhị, cùng với việc tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường và những kết quả bước đầu của dự án “Bảo tồn và phát triển Read more…