Tag Archives: Ninh Thuận


Đã thành thông lệ, cứ vào ngày 1/7 theo lịch Chăm, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamon ở Ninh Thuận lại tổ chức lễ hội Katê để tỏ lòng thành kính đến các vị thần Pô Klông Garai, Pô Rôme, đồng thời dâng lễ cúng tổ tiên với mong ước quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, gia đình hạnh phúc. Read more…


Ngày 21/1, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Theo Quy hoạch được phê duyệt đến năm 2020, du lịch Ninh Thuận trở thành trọng điểm quốc gia và khu vực tương xứng với tiềm năng sẵn có, đảm bảo môi trường và an ninh trật tự. Read more…