Tag Archives: sự kiện du lịch


Tại cuộc họp báo, gặp mặt báo chí và công bố các sự kiện của ngành VHTTDL năm 2013 tại Hà Nội hôm qua (7.1), Phó tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Bộ VHTTDL vừa trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về “Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2014- 2020”. Nếu được phê Read more…


Ngày 7/1 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2013. Theo đó, 10 sự kiện bao gồm: 1. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương Khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 2. UNESCO vinh danh Nghệ Read more…