Tag Archives: Trưng bày văn hóa


Kỷ niệm 90 năm phát hiện và nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn (1924 – 2014), Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng quốc gia Malaysia tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa Đông Sơn” tại Bảo tàng quốc gia Malaysia. Văn hóa Đông Sơn là một nền văn hóa khảo cổ học thời đại kim khí ở Việt Nam, được các nhà Read more…