Hoa Kỳ giúp phục chế các án thờ ở Triệu Tổ Miếu (Đại Nội Huế)


Sáng 17/12, thông qua Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã quyết định viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Thừa Thiên – Huế hơn 600 triệu đồng thực hiện dự án “Bảo tồn, phục chế các án thờ ở Triệu Tổ Miếu – Đại Nội Huế”.

Hoa Kỳ giúp phục chế các án thờ ở Triệu Tổ Miếu (Đại Nội Huế)

Triệu Tổ Miếu-Hoàng Thành Huế

Dự án nhằm bảo tồn bền vững một di tích có giá trị lịch sử, văn hóa và mỹ thuật đặc sắc của triều Nguyễn trong khu vực Đại Nội Huế nhằm góp phần hoàn thiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Theo đó, các hoạt động được thực hiện gồm: tư liệu hóa di tích; gia cố phần khung gỗ; bảo tồn, phục chế hoàn chỉnh 3 án thờ phần sơn son thếp vàng và chạm khắc.

Nguồn: SGGPO