Tag Archives: du lịch dân tộc


Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/02/2014 (tức ngày 16 – 18 tháng Giêng) tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” mở đầu cho một năm mới Ngày 02/01/2014, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban Read more…


Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được tổ chức thành công, đáp ứng tốt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tuần lễ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đó là đánh giá của Ban Tổ chức Tuần lễ Read more…