Tag Archives: Facebook Messenger.


Ứng dụng nhắn tin WhatsApp vừa thông báo chạm mốc 400 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng với hơn 100 triệu người dùng mới chỉ riêng 4 tháng qua. Năm 2013, ứng dụng nhắn tin trên di động trở nên bùng nổ song rất ít ứng dụng phát triển nhanh hơn WhatsApp. Hiện tượng toàn cầu này vừa thông báo chạm mốc 400 triệu người dùng hoạt động (active Read more…