Tu bổ, phát huy di tích Tân Trào gắn với phát triển du lịch


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

Tân Trào - Tuyên Quang

Khu di tích lịch sử Tân Trào

Mục tiêu quy hoạch là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của dân tộc thông qua các di tích hiện còn, từ đó giáo dục truyền thống yêu nước, phục vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, văn hoá-du lịch; xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào nói riêng, tỉnh Tuyên Quang và vùng phụ cận nói chung.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở khoa học trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch được xác định trên cơ sở khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012, bao gồm 138 di tích, cụm di tích nằm trên địa bàn 11 xã, thuộc 2 huyện Sơn Dương và Yên Sơn. Quy mô quy hoạch khoảng 3.100 ha, nằm trải rộng trên địa bàn 11 xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện (huyện Sơn Dương), Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện, Công Đa (huyện Yên Sơn).

Nhiệm vụ Quy hoạch yêu cầu cần khảo sát, đo vẽ và đánh giá hiện trạng; nghiên cứu các tư liệu cách mạng, hoàn thiện hồ sơ hệ thống di tích; hiện trạng quản lý di tích; tình hình kinh tế-xã hội và du lịch, đồng thời dự báo phát triển và xác định các chỉ tiêu kinh tế-xã hội khu vực quy hoạch trong quá trình quản lý di tích.

Về định hướng quy hoạch không gian bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch, Quy hoạch sẽ kiến nghị về việc điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp các khu vực bảo vệ di tích; Xác định các vùng cảnh quan thiên nhiên cần phải bảo vệ để không ảnh hưởng đến di tích; các khu vực cho phép xây dựng mới; các khu vực hạn chế kiểm soát phát triển. Đề xuất định hướng phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với du lịch tỉnh Tuyên Quang và chiến khu Việt Bắc; tuyến tham quan di tích Tân Trào với vùng phụ cận. Ngoài ra, cũng sẽ định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch.

Khu di tích lịch sử Tân Trào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại đây đã diễn ra những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 như Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng, quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc…

Hiện nay, di tích này cũng trở thành một điểm du lịch hấp dẫn du khách hàng đầu của Tuyên Quang. Trong năm 2013, Khu di tích này phấn đấu đón 600.000 lượt khách thăm quan, chiếm 75% lượng khác du lịch thăm quan tỉnh Tuyên Quang./.

Nguồn: Báo Tổ quốc