Khách quốc tế đến TP.HCM tăng 12%


ThanhphoHCM

Trong tháng 1.2014, lượng khách quốc tế đến TP.HCM ước tính khoảng 382.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó du khách đến bằng đường hàng không với mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú tương đối dài ngày chiếm ưu thế, ước đạt 300.000 lượt, tăng 10%; khách đến bằng các đường khác ước đạt 82.000 lượt tăng 20%. Tổng doanh thu du lịch (bao gồm các hạng mục lữ hành, nhà hàng, khách sạn) trong tháng ước đạt 7.900 tỉ đồng tăng 17% so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo Văn hóa