Tag Archives: di sản văn hóa


Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 2014), 30 năm tổ chức lễ hội Yên Thế, Tạp chí Làng Việt đã có cuộc phỏng vấn ông Thạch Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về công tác chuẩn bị lễ hội và phát huy những giá trị lịch sử – văn hóa của cụm di tích Yên Thế. Xin ông cho biết Read more…


Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được tổ chức thành công, đáp ứng tốt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tuần lễ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đó là đánh giá của Ban Tổ chức Tuần lễ Read more…